ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 11 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 21 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 31 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่ม1 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน1 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  • วันชำระเงินตามปกติ
  • 1 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
       
          
        contact staff :
  • Sanamchan:test
  •