ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 122 เม.ย. 2562 0:00 น.28 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 222 เม.ย. 2562 0:00 น.28 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 322 เม.ย. 2562 0:00 น.28 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่ม22 เม.ย. 2562 0:00 น.28 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน22 เม.ย. 2562 0:00 น.28 พ.ค. 2562 0:00 น.
  • วันชำระเงินตามปกติ
  • 1 พ.ค. 2562 0:00 น.27 พ.ค. 2562 0:00 น.
       
          
        contact staff :
  • Sanamchan:test
  •