ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 130 ก.ย. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 230 ก.ย. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  รับลงทะเบียน / ยืนยันผล ชั้นปี 330 ก.ย. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่ม30 ก.ย. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการถอน30 ก.ย. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 0:00 น.
  • วันชำระเงินตามปกติ
  • 1 ต.ค. 2562 0:00 น.14 ต.ค. 2562 0:00 น.
       
          
        contact staff :
  • Sanamchan:test
  •