หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น   
  0- 102 1.00
  ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย   
  1แผนวิทย์-คณิต 180.5 1.00
  2แผนภาษาอังกฤษ-คณิต 89 1.00
  3แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 72 1.00
  4แผนภาษาอังกฤษ-การงานและเทคโนโลยีฯ 102 1.00
  5แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 79 1.00
  6แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 70 1.00
  7แผนศิลปกรรม 96 1.00
  8แผนภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน 166 1.00
   
      
    contact staff :
  • Sanamchan:test
  •